Här börjar förberedelsen med att kapa och lyfta bort en björk i Sörbyparken för att lyfta in en malmsten till minne av Gällivare malmens erkände upptäckare  Pher Andersson född 1644. 

 

Nu börjar det 10 ton tunga malmblocket att lyftas in i parken.
Här har det farligaste lyftet klarats av och malmblocket på väg till sin slutliga plats.
Så är då äntligen malmblocket på plats efter en lång resa från Malmberget. Visserligen med en bit  bortsprängd, för att kranbilen skulle klara av det tunga lyftet. Nu har Per Andersson fått en minnessten i Sörbyparken den by han föddes i. Bara minnesplaketten saknas vid detta tillfälle.
Så är då också minnesplaketten på plats och bygdens folk har fått ett minne att bevara för framtidens generationer.

All information av släktforskare Gun-Marie Åkerström.

Foto eget bildarkiv.

Aktuell temp